fredag 18. januar 2013

Blender: liten og stor dybdeskarphet


 FOTOOPPGAVER i uke3
Arbeid 2 og 2 sammen( eller flere)Blender ; liten og stor dybdeskarphet
  1. a)Ta bilder  av hverandre ; portrett, halvfigur, helfigur i ulike omgivelser. Prøv ut Blender( høyt tall) gir liten dybdeskarphet og blender lavt tall) gir stor dybdeskarphet. 2 beste bilder til bloggen.
  2. Finn andre motiv og ta bilder med liten og stor dybdeskarphet. 2 bilder til bloggen.

  1. Ta motiv med nesten berøring,  se eks side 75 i boka. 2 bilder til bloggen.
  2. Ta motiv med naturlig innramming, se eks side 86. 2 bilder til bloggen.

Profil bilder

(F/5, eksponeringstid 1/100 sek, ISO-3200)

(F/5, eksponeringstid 1/100 sek, ISO-1600)

(F/5, eksponeringstid 1/125 sek, ISO-1600)

Blender effekt

(F/4, eksponeringstid 1/400 sek, ISO-1600)

(F/4, eksponeringstid 1/400 sek, ISO-3200)

(F/4.5, eksponeringstid 1/160 sek, ISO.1600)

Naturlig innramming

(F/5,6, eksponeringstid 1/100 sek, ISO-3200)


(F/4,5, eksponeringstid 1/160 sek, ISO-3200)



Nesten nærkontakt

(F/5.6, eksponeringstid 1/50 sek,  ISO-3200)

(F/5.6, eksponeringstid 1/160 sek, ISO-1600)



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar